VOLEBNÍ PROGRAM

Výstavba městských bytů, komunitních zahrad a veřejného prostoru

Příští vedení města bude rozhodovat o využití lokality Na Trativodech (za Kojetickým potokem). Jsme proti rozprodeji pozemků na výstavbu rodinných domů a rušení zahrádek. 

 • Chceme vystavět bytové domy s pestrou skladbou městských bytů (startovací byty pro mladé, bezbariérové byty pro seniory a málo pohyblivé lidi, sociální bydlení i komerčně pronajímané byty).
 • Chceme vytvořit nový veřejný prostor pro občany Neratovic s napojením na Skala pro pěší a cyklisty.
 • Chceme zachovat zahrádkářskou kolonii a vybudovat nové komunitní zahrady.

Město k žití, ne parkoviště místo města

 • Jsme proti výstavbě nových parkovišť místo zeleně – řešení parkování by nemělo být na úkor kvality života ve městě.
 • Podpoříme výstavbu parkovacích domů, které nahradí nevhodně umístěná parkovací místa.
 • Zavedeme možnost navádění vozů na volná parkovací místa prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Dáme lidem alternativy k parkování – možnost půjčit si auto za přijatelnou cenu, možnost sdílení aut či aplikaci pro spolujízdu speciálně pro obyvatele Neratovic.
 • Prosadíme výstavbu přívozu mezi Lobkovicemi a Mlékojedy.
 • Zavedeme systém bezpečných cyklotras po městě, včetně okrajových částí města.

Na kvalitě života a životním prostředí nám záleží

 • Budeme investovat do zadržování dešťové vody, protože voda je naše společné bohatství, a do snížení energetické náročnosti, u veřejných budov i ve spolupráci s bytovými družstvy, včetně využití vhodných „smart city“ technologií. 
 • Zainvestujeme do tzv. zelené infrastruktury města – čili do zeleně tak, aby maximálně působila proti přehřívání města v letních měsících, zlepšovala kvalitu ovzduší, přinášela psychickou pohodu. 
 • Do úpravy trávníků a zeleně zavedeme systém schopný reagovat na výkyvy počasí. Budeme chránit vzrostlé stromy a o nově vysazené se budeme starat.

Zmodernizujeme odpadové hospodářství s cílem zrušení poplatků za svoz odpadu

 • Vysoký poplatek za svoz odpadu nemotivuje vedení města k modernizaci odpadového hospodářství, proto ho chceme zrušit nebo alespoň snížit. 
 • Uděláme maximum pro snižování množství odpadu zejména skrze kompostování biologického odpadu. 
 • Zefektivníme svoz odpadu využitím moderních technologií a budeme usilovat o zpracování tříděného odpadu ve spolupráci s místními podniky.

Zřídíme městský podnik

 • Zřídíme městský podnik s širokou paletou činností od správy nově vybudovaných městských bytů, přes údržbu města po různé služby občanům, které není schopen poskytovat soukromý sektor. 
 • Slibujeme si od toho úspory ve výdajích, lepší údržbu městského majetku, větší čistotu města, pracovní místa pro hůře zaměstnatelné i příspěvek do městského rozpočtu.

Zdravotní péče musí být dostupná

Neuvážená privatizace budovy polikliniky ohrožuje dostupnost zdravotní péče.

 • Navýšit počet pediatrů ve městě je naše absolutní priorita.
 • Rozšíříme nabídku psychologické a psychiatrické péče, která je dlouhodobě podceňovaná. 
 • Budeme usilovat o vznik zubní a dětské pohotovosti. 
 • Odmítáme prodej budovy městské nemocnice.

Postaráme se o důstojný život dosud přehlížených

 • Budeme se věnovat řešení sociálních problémů, které jsou často opomíjeny, jako je například osamělost rostoucího počtu starých a nemocných lidí. 
 • Místo soukromých exekutorů budeme k vymáhání dluhů vůči městu využívat soudní vykonavatele ve všech případech, kdy to jen bude možné. 
 • Budeme podporovat hlavně terénní sociální služby poskytované přímo v domácnostech. 
 • Postaráme se o to, aby měl každý občan Neratovic střechu nad hlavou. Bezdomovectví je v moderní společnosti nepřípustné.

Zkulturníme Neratovice

 • Budeme podporovat společenský život ve městě pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel a všechny příležitosti k setkávání lidí ve městě. 
 • Budeme podporovat také nekomerční kulturu, okrajové a experimentální žánry.
 • Amatérskou uměleckou tvorbu podpoříme vyjednáním paušálního poplatku s autorskými svazy pro území města. Tak podpoříme snadnější konání hudebních, divadelních a dalších uměleckých vystoupení. 
 • Zajistíme technickou podporu Společenského domu pro další pořadatele nekomerčních kulturních a společenských akcí.
 • Veřejné hudební zkušebny pro neratovické kapely napomohou rozmachu místní hudební scény.

Zreformujeme podporu sportu

 • Budeme primárně podporovat masový a rekreační sport s důrazem na finančně méně náročné sporty. 
 • U sportovních klubů budeme štědře dotovat trenérskou a pedagogickou práci zejména s dětmi. 
 • Chceme uvést do pohybu i děti bez výsledkových ambicí.
 • Otevřeme všechna městská a městem podporovaná sportoviště veřejnosti.

Nový přístup k práci městské policie

 • Nedostatek personálu městské policie zmírníme zavedením automatických systémů kontroly rychlosti vozidel či správnosti parkování.
 • Městští policisté se soustředí na pochůzkovou činnost ve městě za účelem prevence narušování veřejného pořádku, pouliční kriminality a sociálně patologických jevů, které znepříjemňují život pracujícím lidem i lidem na zaslouženém odpočinku.
 • Zvýšenou pozornost bude městská policie věnovat profesionálním zásahům
  proti domácímu násilí.