Naši zastupitelé

  • Mgr. Marcela Brodilová

  • Bc. Pavel Šanda

  • MUDr. Ivana Kelinová

Naši zástupci ve výborech

  • Bc. Pavel Šanda – předseda finančního výboru zastupitelstva

  • Michaela Rejšová, DiS – členka kontrolního výboru zastupitelstva, členka osadního výboru Neratovice

  • RNDr. Jiří Sloup – člen kontrolního výboru zastupitelstva, člen dotačního výboru zastupitelstva

  • Hana Šťastná, DiS – členka osadního výboru Mlékojedy