zpět na kandidátku

RNDr. viliam kolivoška, Ph.D.

37 let, vědecký pracovník – fyzikální chemik

Narodil se v Košicích, kde absolvoval základní školu a matematické gymnázium. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Několik let strávil na stážích v Rakousku a Švýcarsku. Mluví plynně anglicky a německy.

Od roku 2014 pracuje jako vědecký pracovník na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde se zabývá využitím možností 3D tisku pro monitorování a odstraňování nečistot z vody a vzduchu. Ve stejném roce se přestěhoval do Neratovic, kde v bytovém družstve Za Obchody působí jako místopředseda představenstva.

Ve volném čase rád běhá a jezdí na kole, má rád přírodu a architekturu.

Do zastupitelstva kandiduje poprvé.