zpět na kandidátku

RNDr. Jiří Sloup

66 let, informatik, sportovní manažer, zastupitel města Neratovice

65 let, informatik a sportovní manažer

Narodil se v Mariánských Lázních, od 3 let bydlí v Neratovicích. Vystudoval gymnázium v Brandýse nad Labem a následně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

Po skončení studia a absolvování základní vojenské služby pracoval až do roku 2010 ve Spolaně ve výpočetním středisku, od roku 1999 jako vedoucí Informatiky, kde byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektů v oblasti IT.

Má dva dospělé syny a dvě vnučky.

Celý život se zajímá o sport, aktivně působil a působí ve volejbale. Mnoho let od roku 1988 trénoval neratovické volejbalistky od mladších žákyň až po ženy ve 2. lize.

Nyní se ve volejbale věnuje manažerské a organizátorské práci. Je předsedou volejbalového oddílu TJ Neratovice, od roku 2009 předsedou Středočeského krajského volejbalového svazu a od roku 1999 organizuje a řídí středočeské krajské volejbalové soutěže.

Od roku 2010 je členem legislativní komise Českého volejbalového svazu a od roku 2012 jejím předsedou. Podílel se a podílí mj. na tvorbě stanov, směrnic a dalších předpisů Českého volejbalového svazu.

V Neratovicích organizuje od roku 2012 pod patronací města Neratovice a za spolupráce Domu dětí a mládeže, TJ Neratovice, Plaveckého bazénu a Gymnázia Františka Palackého „Sportovních dny“, dvoudenní soutěž určenou pro žáky 6. a 7. tříd neratovických škol a 1. a 2. ročníku gymnázia. V roce 2022 se uskuteční již 10. ročník.

Zastupitelem města byl v letech 2006 až 2010 a je jím také v současnosti od roku 2018.

Ve volném čase rád čte, zajímá se zejména o historii, českou i světovou. Dovolenou v posledních letech tráví v letním období na tuzemských horách a kopcích.