zpět na kandidátku

Michaela rejšková, dis.

39 let, sociální pracovnice a adiktoložka

Celý život prožila v Neratovicích. V letech 2011-2012 byla členkou řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Neratovicích. V rámci své profese se jako Vedoucí centra terénních programů Semiramis z.ú. účastnila nejrůznějších komisí (sociální, prevence kriminality atd.) a komunitních plánování sociálních služeb v několika městech na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku a byla členkou mezinárodního projektu Correlation.

MŠ i ZŠ absolvovala v Neratovicích. Po studiu na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníce vystudovala obor sociální pedagogika na VOŠ sociální a pedagogické v Praze.

Už v dospívání působila jako peer aktivistka v primární prevenci závislostního chování, na což navázala i v průběhu studia jako lektorka dlouhodobé primární prevence na druhých stupních základních škol. Osm let působila jako terénní pracovnice v programu poskytujícím služby uživatelům drog. Profesně uznaná adiktoložka. 

Absolvovala výcviky v krizové intervenci, motivačních rozhovorech a kontaktní práci, prošla kurzem párové terapie. Aktuálně se připravuje na vstup do výcviku v rodinné terapii. 

Od roku 2017 realizuje rodinné poradenství v Centru rodinného poradenství v Nymburce a aktuálně též Centru ALMA v Neratovicích, kde se věnuje také doprovázení pěstounů a adiktologickému poradenství.

Má dceru Vendulu (10 let) a syna Matěje (4 roky). Oba navštěvují místní vzdělávací zařízení.

Ve volném čase ráda fotí, zejména své děti. Věnuje se turistice, cykloturistice, józe, péči o zahradu a v neposlední řadě sebevzdělávání.