zpět na kandidátku

mgr. Marcela brodilová

68 let, specialistka v oblasti sociální politiky, zastupitelka města Neratovice

Po základní škole a gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Již téměř polovinu lidského života žije v Neratovicích. Pracovala ve Spolaně. Po roce 1989 řídila řadu let odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Neratovicích. Za dobu svého působení v této pozici zřídila řadu potřebných sociálních služeb a dalších aktivit, které v Neratovicích chyběly. 

Zavedla též pracoviště bezplatné občanské poradny a poradny pro oběti domácího násilí, pracoviště poradny spotřebitelské organizace  D´test, pracoviště odborné psychologické pomoci pro děti a jejich rodiny, dobrovolnické programy, jakož i oceňování všech dobrovolnických sociálních aktivit ve městě.

Zřídila pracovní pozici koordinátora pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V Neratovicích zavedla a řídila projekt komunitního plánování sociálních služeb.

Spolupracovala na projektu Respekt v komunikaci CpKP, střední Čechy. Byla členkou správní rady Acorus, z.ú. a členkou rady projektu konta Bariéry, SEN SEN, Nadace Charty 77.

Od r. 2016 pracovala na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde především vytvářela koncepční materiály v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování s celorepublikovou působností.

Aktivně spolupracovala s katedrou sociální práce FF UK Praha v oblasti problematiky ohrožených dětí a jejich rodin a recenzovala odbornou publikaci.

V současné době působí jako koordinátorka dobrovolnických aktivit pro seniory v Maltézské pomoci, o.p.s., Mělník.

Do zastupitelstva města kandiduje podruhé, poprvé byla zvolena v r. 2018 s druhým nejvyšším počtem hlasů (1581) ze všech kandidátů.

Domluví se (i za pomoci nonverbální komunikace) maďarsky, francouzsky. Mluví i rusky.

Momentálně ji zajímá život všeobecně, dějiny nové moderny, literatura, turistika a poznávání rostlin.