zpět na kandidátku

jaroslava drobná

68 let, vedoucí logistiky, nyní v důchodu

Narodila se v Mnichově Hradišti, od svých 20 let žije v Neratovicích.

Dlouhou dobu pracovala ve Spolaně Neratovice v ŘJ-střiže, nejprve na různých laboratorních pozicích, později jako vedoucí přádelny a vedoucí ŘJ-střiže. Během této doby si rozšířila vzdělání a téměř ve 40 letech úspěšně dokončila studium na Střední textilní škole v Liberci.

Poté, co Spolana Neratovice uzavřela provoz střiže, uplatnila své řídící a organizační schopnosti v pozici manažerky logistiky ve firmě Atmos a poté ve firmě Sapho koupelny, kde pracovala až do svého odchodu do důchodu.

Domluví se anglicky, i když je to pro ni vždy velký oříšek. Angličtinu se začala učit až v pozdním věku.

Má dva dospělé syny. 

Do zastupitelstva města Neratovic kandiduje poprvé.

Mezi její záliby patří čas strávený s vnoučaty. Ráda jezdí na kole, protahuje tělo na společném cvičení sportovního klubu a v poslední době si užívá výhod elektrokola. Dalšími velkými zálibami jsou cestování a hra na kytaru.