zpět na kandidátku

Adriena hamouzová

46 let, specialista oceňování životního pojištění

Narodila se v Praze, kde prožila 40 let. V Neratovicích žije 6 let, kam se přestěhovala již se svým manželem, rodilým občanem Neratovic, a synem za zelení a klidem. 

Vystudovala střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra a Specializační nástavbové studium instrumentování na operačních sálech. 

Jako instrumentářka pracovala 15 let na očních operačních sálech VFN Praha a operačních sálech ORL a chirurgie hlavy a krku FN Motol. 

Od roku 2009 je specialistou oceňování medicínských rizik životního pojištění v Generali České pojišťovně.

Do zastupitelstva kandiduje poprvé. 

Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádce, sebevzdělávání a pracovnímu vzdělávání.